Sdružení zastánců dětských práv ČR Defence for Children International
9. července 2020 Úvod >> DCI ve světě CZ  EN
DCI (Defence for Children International)
Defence for Children International vznikla v roce 1979 v Ženevě, aby pokračovala v aktivitách Mezinárodního roku dítěte rozvíjených ve prospěch dětí.
Je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN.
V současné době je prezidentem této organizace Rifat Odeh Kassis (DCI Palestina). Mezinárodní sekretariát se nachází v Ženevě s výkonou ředitelkou Ileana Bello.
Bližší informace můžete nalézt na oficiálních stránkách Sektretariátu DCI
Jednou z hlavních oblastí je Soudnictví týkající se mládeže (Juvenile Justice), konkrétně celosvětová kampaň Žádné dítě nepatří za mříže! (No Kids behind the Bars!) 
 
DCI se v roce 2011 zaměřuje především na pomoc africkým dětem s heslem "Všichni pro neodkladnou akci ve prospěch dětí ulice", a tak i další setkání DCI členů se uskuteční v Ugandě. Více naleznete zde.
 

 
počítadlo přístupů: 291, obsah: JMK; Copyright DCI CZ 2008