Sdružení zastánců dětských práv ČR Defence for Children International
18 June 2021 Links CZ  EN

Useful links
In this section you can find a list of useful websites of our partners, organizations and a lot of other interesting links. 
  
Oficiální stránky Sektretariátu DCI - Official web of Defence of Children International
Dětský parlament Prahy 6 - Children Parliament of Prague 6
Národní parlament dětí a mládeže - National Parliament of children and youth
Nadace Naše dítě - Foundation Our Child
Fond ohrožených dětí - The Fund for Children in Need
Národní institut dětí a mládeže - National Institut of Children and Youth
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) - The Standing Conference of Educational Associations
Červený kříž - Red Cross
Pionýři - Pionyr
EDUCA - the EDUCA foundation
DUHA - Rainbow

 

webcounter: 72, content: JMK; Copyright DCI CZ 2008